From Waste to Sustainable Art

SHAKA

2023 6 Photos, 1 Video

SHAKA
Spring / Summer 2023
AQUA

เผยเรื่องราวอันแสนพิเศษของแบรนด์เสื้อผ้า ‘SHAKA’ ที่เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ‘SHAKA’ ด้วยการสื่อสารผ่านเรื่องราวธีม Natural & Nostalgia ซึ่งเป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และพาหวนรำลึกถึงวันวานอันน่าประทับใจในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมา

ในคอลเลคชั่นประจำฤดูร้อน ปี 2023 (Spring/Summer 2023) SHAKA ได้นำเสนอคอลเลคชั่น ‘AQUA’ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความงามของท้องทะเลอันสวยงาม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งไปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นทะเลและชายหาดที่สวยงาม แต่ถูกปะปนด้วย ขยะ หรือคราบน้ำมันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความงามของท้องทะเล

SHAKA ได้ตระหนักเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเกิดแรงบันดาลใจในการส่งผ่านความงามของท้องทะเลโดยการรังสรรค์ออกมาเป็นลวดลายบนเสื้อผ้า และเลือกใช้ ผ้าRecycle เพื่อมุ่งเน้นการหมุนเวียนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยในคอลเลคชั่นนี้ จะพบกับวัสดุที่เหลือใช้และหมุนเวียนกลับมาเป็นผ้า หลายไอเท็มเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนสูงสุด และผสมผสานกับการพาหวนรำลึกถึงเรื่องราววันวานอันน่าประทับใจผ่านสไตล์แฟชั่นการแต่งกายและรายละเอียดของเสื้อผ้าย้อนไปในยุค 70’S

ในการออกแบบลวดลายผ้าของ ‘SHAKA’ ในคอลเลคชั่น ‘AQUA’ ครั้งนี้ SHAKA ได้ร่วมมือกับ ‘WISHULADA’ หรือ คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (เอ๋) ศิลปินที่ใช้แนวคิดความยั่งยืนในการออกแบบผลงาน โดยในการออกแบบลวดลายผ้า กับ SHAKA ในครั้งนี้ คุณวิชชุลดา ได้นำแรงบันดาลจากความงามของท้องทะเลอันสวยงาม ผสมผสานกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยขยะในปัจจุบัน ผ่านการวาดภาพเพื่อสื่อสารความหมายลงบนลวดลายเพื่อสะท้อนให้เห็นทั้งความงามและปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเล

โดยคุณวิชชุลดา (เอ๋) มีแนวความคิดว่า ไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่า ทุกคนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมสำคัญ ที่จะเปลี่ยนวัสดุที่เหลือใช้ให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง โดยคุณวิชชุลดา (เอ๋) เป็นศิลปินที่ต้องการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตะหนักถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำวัสดุเหลือใช้รอบตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทางให้เหลือเศษน้อยที่สุด จนถึงปลายทางที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จากแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ของ คุณวิชชุลดา (เอ๋) ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของ SHAKA ที่พยายามทำให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ‘SHAKA’ จึงได้ร่วมมือและทำงานร่วมกันกับ ‘WISHULADA’ เพื่อให้ผู้คนตระหนักและหันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

SHAKA คอลเลคชั่น ‘AQUA’ ประจำฤดูกาล Spring/Summer 2023 ได้เลือกใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน โดยการเลือกใช้ ผ้าที่ผลิตมาจากการรีไซเคิล (Recycle) ขวดพลาสติก (PET : Polyethylene terephthalate พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต) และผ้าจากกระบวนการนำเส้นใยสกัดจากเกล็ดปลานวลจันทร์ (Filagen) ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวที่สัมผัส และผ้าทอลายแจ็คการ์ด (Jacquard) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ SHAKA ที่ถูกสร้างสรรค์ ให้สาว ๆ SHAKA ได้เลือกสวมใส่ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในความงามสไตล์ SHAKA ได้และเกิดความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมด้วย


The fantastic story of the clothing brand “SHAKA” has revealed how “SHAKA” appreciates the importance of the environment and the coexistence of humans to create environmental sustainability. This concept has become the vision of the brand “SHAKA” and the theme of Natural & Nostalgia is used as a medium to tell about the relationship between man and nature in order to arouse the awareness of people towards environmental sustainability while bringing back the impressive memories of the good old days.

In the Spring/Summer 2023 collection, SHAKA presents the “AQUA” collection to describe the beauty of the Andaman sea. This idea for “SHAKA” was inspired by the trip to Phuket when seeing the fascinating sea and beautiful beach being polluted by litters of garbage and oil spill which turns out to be a negative impact on the surroundings and natural beauty of the sea. SHAKA is aware of the undesirable consequences and decided to pass on the inspiration of the beauty of the sea to the clothing pattern creations including the choice of recycled fabrics for the most cost-effective of the reusable items. Moreover, many items of fabrics from waste and recycled materials are also found in this collection attentively to awaken people’s consciousness of everlasting love and cherishing for the nature and environment. In addition, bringing back the wonderful memories of the past through the fashion design with style and details of clothing in the 70s makes the collection even more interesting.

For the pattern design fabric of “SHAKA” in the ‘AQUA’ collection, ‘SHAKA’ has collaborated with Khun WISHULADA Pantaranuwong (Ae), a renowned artist who designs her work using the sustainability concept. Through her pattern design fabric with SHAKA in this collection, Khun Wichulada conveys her inspiration for the beauty of the sea combined with the present marine debris environment in her drawing just to reflect both the beauty and the problem happening to the sea. With the thought that nothing is worthless, Khun WISHULADA (Ae) believes in the potential and participation of everyone who can play a big part in supporting the reuse and recycle concept. The artist wants to give some stimulation to society by using art as a medium to arouse environmental awareness and inspiration to everyone to have this concept in mind by creating a process design to minimize the usage of material from the beginning till the end and finally no more waste in the process. And this will sustainably solve the environmental problem. Fortunately, the concept and vision of Khun WISHULADA (Ae) and SHAKA are aligned so working hand in hand between the two emphasizes the creation of public awareness to appreciate the sustainable environment.

SHAKA Spring/ Summer 2023 ‘AQUA’ collection, as a result, chooses to use Sustainable Recycled Fabrics which have been made from recycled plastic bottles (PET: Polyethylene terephthalate) and Filagen Fabrics which are extracted from the scales of Milkfish with outstanding performance in moisture absorption, and skin extra moisturization. Most importantly, the signature of SHAKA, Jacquard Fabric is chosen to use in the design for SHAKA girls to wear and to be a part of environmental conservation while preserving the beauty style of SHAKA under the concept of environmental sustainability.